Oppføringer av tore

Presentasjonsteknikk i teori og praksis

Hvordan nå enda bedre frem til kunder og kolleger? Bli mer bevisst din presentasjonsform – rundt møtebordet og foran en forsamling: Gjennom konkrete tips får deltakerne større trygghet og økt troverdighet når et budskap legges frem.

Tid til alt

Hvordan prioritere og kommunisere når «alt» er like viktig? I dette foredraget får deltakerne konkrete tips for en mer effektiv hverdag, samt teknikker for grensesetting og håndtering av avbrytelser.